ACEA: В своя пакет за възстановяване ЕС забравя тежкотоварните превозни средства

Автомобилните производители са убедени, че броят на необходимите зарядни станции трябва да бъде ревизиран драстично в посока нагоре