Почти половината от младшите специалисти у нас се насочват към IT сектора

Нетното заплащане на работещите в тази сфера е средно 3500 лв., казва Емил Томов от Career Show

Коментари